P-kassan

Logga in

Personuppgiftspolicy

Om policyn

Genom denna personuppgiftspolicy intygar Planka.nu att vi hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftning. Vi behöver använda dessa för att driva vår verksamhet, men ser till att det inte sparas några personuppgifter i onödan.

Definitioner

De ideella föreningarna Planka.nu (organisationsnummer 802412-5893) respektive Solidarisk kollektivtrafik i Göteborg (organisationsnummer 802428-8642) är personuppgiftsansvariga enligt Personuppgiftslagen (1998:204), Personuppgiftsförordningen (1998:1191), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation, ”GDPR”) och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.

Medlem i P-kassan

Som medlem i P-kassan, i Stockholm respektive Göteborg, kommer vi att behandla följande personuppgifter:

Ändamålet med hanteringen är att vi ska kunna betala medlemmens tilläggsavgifter och kunna kontakta medlemmen med frågor som gäller medlemskapet. Vi skickar ibland också ut ett välkomstbrev till nya medlemmar.

Om man väljer att man vill bli uppdaterad om kampen för avgiftsfri kollektivtrafik eller att få påminnelser när medlemskapet håller på att gå ut så skickar vi även meddelanden om detta till angiven mailadress.

Medlemsuppgifterna sparas i vårt medlemsregister. Om du inte haft ett medlemskap på 12 månader så raderas informationen i registret. Dokumentation av inbetalningar samt tilläggsavgifter behandlas i enlighet med bokföringslagen.

Anmäld via Action Network

Detta avsnitt gäller vår tidigare anmälningssystem på plattformen Action Network, vilken inte används längre.

När du anmäler dig till ett evenemang eller en namninsamling via Action Network så kommer vi att behandla följande personuppgifter:

Syftet med hanteringen är att ge sympatisörer information om saker som är på gång inom organisationen och skicka inbjudningar till arrangemang. För namninsamlingen även att sätta press på makthavare.

Detta görs genom:
Att vi kontaktar dig via mail, SMS eller telefonsamtal om kommande kampanjer och evenememang,
Att vi vid namninsamlingar ibland kan lämna in listor med namn och ort hos alla som skrivit på till den som namninsamlingen riktar sig till.

Du kan när som helst avskriva dig från utskick, och vi rensar regelbundet från inaktiva medlemmar.

Dina rättigheter

Begära tillgång till dina personuppgifter

Du kan begära att få ut dina personuppgifter och de kategorier av personuppgifter som behandlingen grundar sig på.

Rätt till rättelser

Upptäcker du att Planka.nu har felaktiga eller inaktuella personuppgifter om dig, så har du rätt att få dessa rättade av Planka.nu utan onödigt dröjsmål.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att Planka.nu raderar dina personuppgifter som används inom vår verksamhet. Radering kan ske om du återkallar ditt samtycke (se nedan “Återkallelse av samtycke”),

Dataportabilitet

Du har rätt att begära ut de personuppgifter som du har tillhandahållit Planka.nu.

Återkallelse av samtycke

Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke för behandlingen av dina personuppgifter hos Planka.nu. Om en återkallelse av samtycke sker kommer Planka.nu att utan onödigt dröjsmål radera dina personuppgifter. Återkallelsen av samtycket sker genom att du skickar in ett mail till data@planka.nu.

Inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att behandling av personuppgifter av Planka.nu sker på ett sätt som strider mot det som står i denna Personuppgiftspolicy eller enligt gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
Läs mer på: https://www.imy.se/om-oss/kontakta-oss/